انشای یک دبستانی در مورد ازدواج

 انشای یک دبستانی در مورد ازدواج(طنز)

 

هر وقت من یک کار خوب می کنم مامانم به من می گوید بزرگ که شدی برایت یک زن خوب می گیرم. خجالت تا به حال من پنج تا کار خوب کرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است .نیشخند

حتمن ناسرادین شاه خیلی کارهای خوب می کرده که مامانش به اندازه استادیوم آزادی برایش زن گرفته بود.تعجب ولی من مؤتقدم که اصولن انسان باید زن بگیرد تا آدم بشود ،نیشخند چون بابایمان همیشه می گوید مشکلات انسان را آدم می کند.لبخند

در عزدواج تواهم خیلی مهم است یعنی دو طرف باید به هم بخورند. مثلن من و ساناز دختر خاله مان خیلی به هم می خوریم.قلبخجالت

از لهاز فکری هم دو طرف باید به هم بخورند،خجالت ساناز چون سه سالش است هنوز فکر ندارد که به من بخورد.از خود راضی مامانم می گوید این ساناز از تو بیشتر هالیش می شود.ناراحت

در عزدواج سن و سال اصلن مهم نیست چه بسیار آدم های بزرگی بوده اند که کارشان به تلاغ کشیده شده و چه بسیار آدم های کوچکی که نکشیده شده. مهم اشق است ! خجالتقلبافسوس

اگر اشق باشد دیگر کسی از شوهرش سکه نمی خواهد و دایی مختار هم از زندان در می آید من تا حالا کلی سکه جم کرده ام زبانمی خواهم همان اول قلکم را بشکنم و همه اش را به ساناز بدهم تا بعدن به زندان نروم.از خود راضی

مهریه و شیر بلال هیچ کس را خوشبخت نمی کند. چشمکهمین خرج های ازافی باعث می شود که زندگی سخت بشود و سر خرج عروسی دایی مختار با پدر خانومش حرفش بشود ناراحتدایی مختار می گفت پدر خانومش چتر باز بود.. خوب شاید حقوق چتر بازی خیلی کم بوده که نتوانسته خرج عروسی را بدهد. البته من و ساناز تفافق کرده ایم که بجای شام عروسی چیپس و خلالی نمکی بدهیم. خوشمزههم ارزان تر است ، هم خوشمزه تراست تازه وقتی می خوری خش خش هم می کند!نیشخند

اگر آدم زن خانه دار بگیرد خیلی بهتر است و گرنه آدم مجبور می شود خودش خانه بگیرد. نیشخندزن دایی مختار هم خانه دار نبود و دایی مختار مجبور شد یک زیر زمینی بگیرد. میگفت چون رهم و اجاره بالاست آنها رفته اند پایین! اما خانوم دایی مختار هم می خواست برود بالا! حتمن از زیر زمینی می ترسید.نگران ساناز هم از زیر زمینی می ترسدنگرانبرای همین هم برایش توی باغچه یک خانه درختی درست کردم. لبخنداما ساناز از آن بالا افتاد و دستش شکست...نگراناز آن موقه خاله با من قهر است.ناراحتقهر

قهر بهتر از دعواست. آدم وقتی قهر می کند بعد آشتی می کند ولی اگر دعوا کند بعد کتک کاری میکند.نگراننیشخند

/ 4 نظر / 10 بازدید
متین

این یکی هم خیلی قشنگه[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

بوسراق

دوست دارم ب جای ناصرالدین شاه میبودم . [نیشخند]